Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec

1 rok temu | 02.11.2022, 23:36
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. odbędzie się w dniu 16.11.2022 r. (środa) o godzinie 17:00 na stadionie przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Św.

Główny punktem zebrania będzie wybranie nowego członka zarządu klubu przekazał prezes Piotr Chorab.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego/nowych członków zarządu Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad

Udostępnij