Zarząd

Prezes – Piotr Chorab

Członkowie zarządu – Jarosław Sarna, Andrzej Szymański.